CPEV

Management-cazuri violență

Scheme management cazuri de violenta:  

https://edu.ro/management_cazuri_violenta

PO_Managementul cazurilor de violenta_OME nr. 6235-2023

MECANISM DE SESIZARE ANONIMĂ A SUSPICIUNILOR ȘI A FAPTELOR DE VIOLENȚĂ

În scopul prevenirii actelor de de violență, bullying, cyberbullying la nivelul  unității de învățământ se  implementează obligatoriu un mecanism de sesizare anonimă a suspiciunilor și a faptelor de violență, bullying, cyberbullying conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) lit. b) și c) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Elevii care sunt  victime ale unor situații de violență, bullying, cyberbullying  și părinții acestora pot sesiza în mod anonim  personalul unității de învățământ prin două modalități :

  • Prin intermediul unui formular Google disponibil folosind link-ul de mai jos:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoo_mdhrks6Iw0cY67ohsyk8ceIaDiTiAwWjh2vxIwMTZ9HQ/viewformhttps://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XxUKiJJnM02bkycF-5Wzys3Qnx3wCt5GuHgjp4BGEulUMDdOMTFJRVMwTzZLUEVJRlBST1o0U1I0SS4u

  • Prin intermediul unei cutii poștale amplasate în holul principal al liceului.

La depunerea sesizării este obligatorie precizarea detaliată a obiectului acestora, a demersurilor întreprinse de  petiţionar, a informaţiilor disponibile pentru susţinerea afirmaţiilor, precum şi anexarea de dovezi concludente, în măsura în care le deţine.

Pentru identificare cazurilor de bullying, cyberbullying, elevii și  personalul școlii, pot utiliza  Fișa de identificare a cazurilor de bullying, cyberbullying  (Anexa nr. 3).

You cannot copy content of this page