Localitatea Subcetate

Subcetate - veche asezare romaneasca din depresiunea Giurgeului

Localitatea Subcetate-Mures este situata în sectorul nordic al judetului Harghita, pe Valea Muresului Superior, la aproximativ 43 de km de la izvoarele acestui râu, în depresiunea Giurgeului din Carpatii Orientali. Alcatuita din satele Subcetate, Duda, Calnaci si Filpea, localitatea se întinde cca. 7-8 km de la Valea Muresului spre Muntii Gurghiului pe vaile afluentilor din partea stânga a Muresului. Se învecineaza la nord cu localitatea Galautas, la est cu localitatile Sarmas si Ditrau, la sud cu Remetea si la vest cu judetul Mures.
În DICTIONARUL ISTORIC AL LOCALITATILOR DIN TRANSILVANIA, Coriolan Suciu aminteste aceasta asezare sub numele de VARVIZ, precizând ca aceasta exista la 1750. Sunt mentionate în aceeasi lucrare, pentru aceeasi localitate, si numele: VARHEGY (1760-1762), VARHEGY(DITRO) CSETATYE (1808), VARHEGYALYA (1853).
Comuna a fost numita SUBCETATE, poate dupa conditia sa fizico – geografica, în sensul ca de jur – împrejurul vetrei satului, numita Podirei, se înalta dealurica niste ziduri de cetate: Coasta Rusului, Plamîna (700 m), Duda (750m.), Bâtca, Dealul Vacariei (743m.), Dealul Crucii, Dealul Sastiului (950 m), Runcul. Urmeaza alte siruri de coline, tot mai îndepartate de centrul comunei, ramificatii ce coboara din lantul Muntilor Gurghiului, situate în partea de vest a comunei: Dealul Andricanilor, Taulet, Forcalaie, Piciorul Butarcii, Piciorul cel Lung, Piciorul lui Nichita, Fagiteii Negri, Poiana Butucilor, Faget, Pripor (1050 m), Poiana lui Filip, Poiana Ulmului, Preluca Mitrului, Fagitel (850 m), Iniste, Picioras, Fundoaia, Gradina Dobrenilor (800 m), Coasta Savinocilor, Dealul Tiganilor, Preluca, Padina). Denumirea acestei asezari poate fi explicata si prin raportare la vreo cetate de înaltime din vremuri îndepartate, probabil stravechea cetate dacica SANGIDAVA.
Toponimele românesti de origine latina ale comunei Subcetate si ale localitatilor românesti dimprejur ( "cruce", "coasta", "dos", "fata", "faget", "padure", "picior", "ses", "runc") si de origine slava ( "vârf", "ieruga", "deal", "poiana", "preluca") reprezinta un argument incontestabil în favoarea parerii ca aceste meleaguri, situate în preajma trecatorilor celor mai vechi între Transilvania si Moldova - peste piscurile Batrâna, Buneasa, Magura, Cristici - au fost locuite din timpuri stravechi.
Cele dintâi si cele mai autentice marturii cu caracter monografic despre aceasta comuna ne-au parvenit de la protopopul Elie Câmpeanu, învatator si preot în Subcetate între anii 1883 - 1898: NOTE REFERITOARE LA ISTORIA VARVIZULUI, PAROHIE ÎN PROTOPOPIATUL GIURGEULUI, COMITATUL CIUCULUI, ARHIDIECESA GRECO-CATOLICA DE ALBA-IULIA SI FAGARAS ÎN TRANSILVANIA, din anul 1904, si RASPUNSUL TRIMIS PREFECTULUI KALLAY AL JUDETULUI CIUC, înregistrat cu numarul 593 în 1907. Sunt concluziile unui spirit preocupat de a scoate la lumina adevarul despre vechimea si continuitatea românilor din judetele Mures si Ciuc, bazate pe o riguroasa documentatie stiintifica, istorica si arheologica.
Locuitorii Varvizului, liberi la început, au devenit pe parcurs iobagi (inquilini – jeleri - perpetui sau cu drept de libera mutare) ai contelui Lazar din Lazarea / Szarhegy.
La Arhivele Statului din Târgu-Mures se afla INVENTARUL SAU CONSCRIPTIA DIN TERITORIUL SATULUI LAZAREA SI ANUME DE PE LOCUL NUMIT SUBCETATE A JELERILOR CARE TRAIESC, LOCUIESC SI PLATESC ACOLO TAXE, ÎNTOCMITA ÎN ZIUA DE 26 A LUNII NOIEMBRIE, ANUL 1742 (Fond MSS. Nr. 153, p. 373- 376). Sunt înregistrate 17 nume de jeleri, având vârsta între 27 si 70 de ani, ceea ce înseamna ca asezarea era formata din tot atâtea familii, dar numai cu 12 sesii. Se precizeaza ca trei din cei 17 jeleri îndeplineau unele functii la domnii din Lazarea: DOBREAN VASILE (52 de ani)- stupar; COTFAS IACOB (30 de ani) - puscas; HURUBA IOAN - jude-curier al domnului.
Importanta pentru istoria asezarii Subcetate este Conscrierea Confesionala din anul 1748 cunoscuta sub numele de CONSCRIPTIO VALACHORUM..., care, sub numele de Allodium Varhegy mentioneaza 87 de persoane: 19 capi de familie si un vaduv, plus 33 de baieti si 15 fete.
La sfârsitul conscrierii se gaseste, în traducere, mentiunea urmatoare:
"În Subcetate de asemenea exista o biserica de lemn împreuna cu un cimitir si cu un clopot. Preotul poseda lânga biserica o casa buna de locuit. Numele preotului este Lupu (si) este casatorit. Atât preotul de mai sus, din Voslobeni, cât si cel din Subcetate au certificate de la vicarul din Blaj. Preotul din Subcetate are remuneratie la fel, (cu cel din Voslabeni) bisericile din ambele localitati sunt situate pe locul alodial al familiei domnului conte Lazar, de asemenea si locuitorii din ambele localitati locuiesc pe teren alodial (…)".
Preotul Vasile Urzica precizeaza în PREFATA la POMELNICUL CREDINCIOSILOR ROMÂNI GRECO-CATOLICI DIN PAROHIA VARVIZ din 1913 ca, potrivit INVENTARULUI SAU CONSCRIPTIEI REALITATILOR CARE FORMEAZA PROPRIETATEA CONTELUI LAZAR, de la 17 februarie 1773, Varvizul era o comuna de sine statatoare, având jude, birau si jurat, care se alegeau în fiecare an, si era formata din 32 de familii de iobagi, cu casa si sesie fiecare. Întreaga populatie a satului era româneasca, asa cum reiese din numele de familie ale iobagilor înregistrate în conscriptia din 1773: COTFAS, DOBREAN, MUSCA, POP, GAFTON, VASCAN, URZICA, RUS, TARANU.

Strategia de dezvoltare locala 2014-2020

Una dintre cele mai importante valori vizibile ale democrației este autonomia decizională a comunităților locale în dezvoltarea locală. Problemele comunitare pot fi observate și rezolvate pe plan local. Însă, este important ca resursele locale să fie utilizate în cel mai eficient mod posibil, iar comunitatea locală să găsească un consens în drumul spre viitorul viabil al localității. Planificarea, ca proces și rezultat are un dublu beneficiu pentru comunitatea locală: pe de o parte asigură spațiu pentru armonizarea punctelor de vedere, pentru rezolvarea consensuală a problemelor, pe de altă parte, arată direcția spre utilizarea concentrată a resurselor în favoarea comunității locale.
În zilele noastre planificarea este foarte importantă, atunci când majoritatea resurselor pentru dezvoltare vin din afară, prin programele Uniunii Europene sau a Guvernului României. Posibilitatea atragerii de fonduri UE reprezintă cea mai mare motivație pentru comunitățile locale în vederea elaborării strategiei de dezvoltare locală, care deși are o logică inversă, este benefică pentru comunitățile locale din România. Printre politicile de dezvoltare a Uniunii Europene principiul subsidiarității a câștigat treptat un spațiu din ce în ce mai mare, ceea ce înseamnă dezvoltarea și extinderea abordării LEADER mai ales în dezvoltarea programelor de planificare și dezvoltare a teritoriilor rurale. Principiile abordării (strategii locale de dezvoltare bazate pe teritorii, elaborarea și implementarea strategiilor bottom -up, parteneriatul dintre sfera publică și cea privată, stimularea inovației, măsuri trans-sectoriale integrate, și construcția de rețele) și metodologia planificării bazate pe participare până astăzi s-au scurs și în bara de instrumente de dezvoltare a spațiilor urbane, sub denumirea de Dezvoltare Locală Bazată pe Comunitate.
Abordarea pune mare accent pe implicarea comunităților locale, pe perspectiva integrată și colaborarea în rețea, care sunt capabile să aducă la suprafață soluții locale inovative. Toate acestea servesc prioritatea de creștere a eficienței, care stă la baza Strategiei Europa 2020. Planificarea strategiei așadar reprezintă și întărirea comunității, prin faptul că în centrul ei stă o imagine de viitor reală și susținută de societate. Din cauza premiselor istorice, este important, ca planificarea teritorială safice urmată de o conștientizare cât mai largă, pentru ca, localnicii să nu aștepte din afară soluții la rezolvarea problemelor lor. Așadar, pe parcursul planificării am urmat principalele principii ale participării publice, implicând actorii de bază, care și în perioada de implementare vor trebui să-și asume roluri importante. Această perspectivă apare și în obiectivele și în monitorizarea și evaluarea implementării strategiei. Strategia de dezvoltare a comunei Subcetate a fost realizată în primăvara anului 2014 cu scopul de a reprezenta baza pentru proiectele perioadei dintre anii 2014-2020.
Scopul strategiei este astfel, să se elaboreze și să se depună proiecte de finanțare atât la nivelul localității, cât și lavinele de societate și individual, care să asigure utilizarea eficientă a resurselor și să se întărească reciproc. De aceea, în cadrul planificării, toate grupurile sociale și economice au fost implicate, problemele și exigențele acestora apar printre obiective și printre măsurile strategice. Analizând factorii de completivitate a comunei, am ajuns la concluzia, conform căreia comuna Subcetate se confruntă cu probleme asemănătoare cu alte localități din zonă, însă posibilitățile sale datorită poziționării periferice sunt mai restrânse. Problema primordială este lipsa infrastructurii rețelei de apă și canalizare, care reprezintă un dezavantaj și față de localitățile din zonă. Deși a fost implementat un proiect de reabilitare, drumurile comunale (DC 65, DC 66, DC68) și rețeaua stradală necesită intervenții de modernizare, de asemenea calitatea proastă drumurilor de exploatare agricolă trebuie dezvoltată. Economia comunei este caracterizată de dependența prea mare de agricultură, care deocamdată nu reprezintă o sursă de venit satisfăcătoare pentru mase, este necesară modernizarea acesteia.
În momentul de față sunt puține locuri de muncă - majoritatea acestora fiind asigurate de industria de prelucrare a lemnului și de către diferite instituții publice -, rata întreprinderilor se situează mult sub medie, de aceea o parte importantă a populației este obligată să accepte munci ocazionale sau muncă în străinătate, sau să practice în agricultura de subzistență.
Rezolvarea ar sta în dezvoltarea agriculturii, în valorificarea resurselor locale, în procesarea de produse tipice zonei, și în dezvoltarea spiritului antreprenorial. Din punct de vedere demografic, populația poate fi caracterizată de un proces de îmbătrânire ireversibilă, care periclitează funcționarea instituțiilor locale de învățământ și duce la probleme sociale grave.
Un alt domeniu căruia trebuie să i se acorde atenție, este viața culturală locală. Înălțimii ani au scăzut numărul evenimentelor culturale și comunitare, care va atrage după sine slăbirea comunității.
Sistemul de obiective a strategiei se integrează în rezolvarea problemelor mai importante identificate și formulează obiectivele realizabile până în anul 2020. Realizarea obiectivelor face posibilă dezvoltarea echilibrată a comunei în toate domeniile calității de viață: Îmbunătățirea calității vieții populației locale, creșterea atractivității localității prin dezvoltarea serviciilor sociale și de sănătate. Comunitate locală solidară, puternică în identitatea ei, care își respectă în mod adecvat tradițiile culturale Integrarea comunei în economia regiunii printr-un sistem de producție și de servicii locale unice și autentice. Întreținerea și punerea în valoare a mediului construit și natural Implicarea resurselor neutilizate în procesele de creare de valori localei formularea obiectivelor, măsurilor și schițelor de proiecte care servesc implementarea, modelul care se construiește bottom-up se arată cel mai viabil. În multe domenii întărirea legăturilor dintre membrii comunității, crearea posibilităților de comunicare și învățare este primul pas spre gestionarea eficientă a resurselor. Cele mai importante sarcini ale dezvoltării în comuna Subcetate cuprind: dezvoltarea capacității comunei de menținere a populației locale prin crearea unui ambient funcțional, bine dotat din punct de vedere al serviciilor socii-sanitare și al infrastructurii, frumos și liniștit pentru locuit; și prin crearea premiselor necesare dezvoltării vieții economice prin stimularea investițiilor în modernizarea agriculturii și prin stimularea înființării de noi întreprinderi cu scopul utilizării resurselor existente. Sarcina nu este nicidecum una ușoară. Pentru lansarea comunei pe o cale de dezvoltare viabilă și sustenabilă, este nevoie de adoptarea mentalității strategice și a principiului bunei guvernări de către administrația locală. În același timp, este nevoie de transformarea sistemului de valori a comunității, recunoașterea faptului că, punerea intereselor individuale după cele ale comunității poate rezulta soluții mai viabile. Pentru sfârșit este important ca orientându-se spre sistemul de politici de dezvoltare actuale, localitatea să beneficieze de cât mai multe posibilitățile atragere de fonduri, având însă în vedere exigențele reale, evitând investițiile, care pe termen lung nu pot fi durabile.

Istoric

În DICTIONARUL ISTORIC AL LOCALITATILOR DIN TRANSILVANIA, Coriolan Suciu aminteste aceasta asezare sub numele de VARVIZ, precizând ca aceasta exista la 1750. Sunt mentionate în aceeasi lucrare, pentru aceeasi localitate, si numele: VARHEGY (1760-1762), VARHEGY(DITRO) CSETATYE (1808), VARHEGYALYA (1853).
Comuna a fost numita SUBCETATE, poate dupa conditia sa fizico – geografica, în sensul ca de jur – împrejurul vetrei satului, numita Podirei, se înalta dealuri ca niste ziduri de cetate: Coasta Rusului, Plamîna (700 m), Duda (750m.), Bâtca, Dealul Vacariei (743m.), Dealul Crucii, Dealul Sastiului (950 m), Runcul. Urmeaza alte siruri de coline, tot mai îndepartate de centrul comunei, ramificatii ce coboara din lantul Muntilor Gurghiului, situate în partea de vest a comunei : Dealul Andricanilor, Taulet, Forcalaie, Piciorul Butarcii, Piciorul cel Lung, Piciorul lui Nichita, Fagiteii Negri, Poiana Butucilor, Faget, Pripor (1050 m), Poiana lui Filip, Poiana Ulmului, Preluca Mitrului, Fagitel (850 m), Iniste, Picioras, Fundoaia, Gradina Dobrenilor (800 m), Coasta Savinocilor, Dealul Tiganilor, Preluca, Padina). Denumirea acestei asezari poate fi explicata si prin raportare la vreo cetate de înaltime din vremuri îndepartate, probabil stravechea cetate dacica SANGIDAVA.

Despre asezarea localitatii

Localitatea Subcetate-Mures este situata în sectorul nordic al judetului Harghita, pe Valea Muresului Superior, la aproximativ 43 de km de la izvoarele acestui râu, în depresiunea Giurgeului din Carpatii Orientali. Alcatuita din satele Subcetate, Duda, Calnaci si Filpea, localitatea se întinde cca. 7-8 km de la Valea Muresului spre Muntii Gurghiului pe vaile afluentilor din partea stânga a Muresului. Se învecineaza la nord cu localitatea Galautas, la est cu localitatile Sarmas si Ditrau, la sud cu Remetea si la vest cu judetul Mures.