OFERTA EDUCATIONALA

Oferta educationala pentru anul scolar 2018-2019

Admitere pentru anul scolar 2018-2019 pentru liceul teoretic: repartizarea candidatilor se efectuează la nivel national în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere;

STIINTE ALE NATURII - ZI

Filieră TEORETICA, profil REAL, specializare STIINTE ALE NATURII

1. Plan de scolarizare pentru anul scolar 2018-2019:

 • 1/2 clasa;
 • 14 locuri - stiinte ale naturii;

2. Competente dobândite: exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea si rezolvarea problemelor; manifestarea unor atitudini favorabile fata de stiintă si de cunoaștere, în general; formarea si dezvoltarea capacitătii de a comunica utilizând mijloacele specifice unui sistem stiintific si informational;

3. Discipline de studiu specifice: chimie, biologie, fizica, matematica

FILOLOGIE - ZI

1. Plan de scolarizare pentru anul scolar 2018-2019:

 • 1/2 clasa;
 • 14 locuri;

2. Competente dobândite: utilizarea nuantata si expresiva a limbii romane si a limbilor straine studiate; comprehensiunea si interpretarea textelor literare si nonliterare; realizarea unor corelatii interdisciplinare între elemente diverse ale manifestarilor culturale (literatura, arte plastice, muzica); planificarea, organizarea, coordonarea, desfasurarea si evaluarea unor proiecte culturale realizate pe baza de parteneriat;

3. Discipline de studiu specifice: limba si literatura romana, literatura universala, limba engleza, limba franceza, limba latina.

STIINTE ALE NATURII – SERAL - CU FRECVENTA REDUSA

Filiera TEORETICA, profil REAL, specializare STIINTE ALE NATURII

1. Plan de scolarizare pentru anul scolar 2018-2019:

 • 1 clasa;
 • 28 de locuri;

2. Competente dobândite: exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea si rezolvarea problemelor; constientizarea impactului social si economic al stiintelor reale; manifestarea unor atitudini favorabile fată de stiinta si de cunoastere, în general;

3. Admitere pentru anul școlar 2018-2019:

 • se pot înscrie absolventi a VIII clase, care au împlinit 18 ani la data începerii noului an scolar 2018-2019
 • pentru liceul seral, repartizarea candidatilor se efectueaza în ordinea descrescatoare a mediilor generale.

Acte necesare:

 • Foaie matricola a VIII clase
 • Carte de identitate (după care vom face copie)
 • Certificat de nastere (după care vom face copie)
 • Certificat de casatorie – daca este cazul (după care vom face copie)
 • Fisa tip de inscriere

4. (3-6 saptamani / semestru)