VIZIUNEA SI MISIUNEA SCOLII
Viziunea
Liceul „Miron Cristea” asigură o educaţie de calitate care cultivă şi promovează valorile morale, religioase, interculturale, în spiritul respectului pentru tradiţiile şi valorile locale, în ideea creării unei Europe unite, prospere şi democratice
Misiunea
Oferim oportunităţi de educaţie accesibilă, de bună calitate, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei şi sporirea calităţii vieţii, integrarea armonioasă în comunitate, pregătirea teoretică, profesională şi tehnică a forţei de muncă în profil teoretic, mecanic şi de prelucrare a lemnului
Vision
"Miron Cristea" High School provides quality education that cultivates and promotes moral, religious, intercultural values ​​in the spirit of respect for local traditions and values ​​in the idea of ​​creating a united, prosperous and democratic Europe
Mission
We offer accessible, good quality education opportunities, while supporting career development and improving the quality of life, harmonious integration into the community, theoretical, professional and technical training of the theoretical and mechanical workforce