ECDL

Permisul ECDL este folosit şi recunoscut în 150 de țări de către companii de renume, în administraţie sau de instituţii de învăţământ de prestigiu. În afara Europei, programul este denumit Internațional Computer Driving Licence (ICDL).
ECDL – European Computer Driving Licence

Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai răspândit standard de certificare a abilităților de utilizare a computerului, recunoscut la nivel internaţional.

Permisul ECDL este folosit şi recunoscut în 150 de țări de către companii de renume, în administraţie sau de instituţii de învăţământ de prestigiu. În afara Europei, programul este denumit Internațional Computer Driving Licence (ICDL).

Valabilitatea Permisului ECDL

Permisul ECDL obţinut în România este valabil în oricare dintre cele 150 de ţări din întreaga lume în care este recunoscut standardul ECDL/ICDL.

Permisul ECDL nu are limită de valabilitate în timp, competențele digitale fiind certificate pe viață, în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susținerii examinării.

Cui se adresează certificările ECDL?

Certificările ECDL se adresează oricărei persoane care are nevoie și dorește să își certifice la standard recunoscut internațional abilitățile de utilizare a computerului.

Nu există limită de vârstă pentru înscrierea în programul de certificare ECDL.

Eleviipersonalul didactic, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic își pot dovedi abilitățile IT prin intermediul certificărilor ECDL.

Avantaje ECDL

  • Elevii care dețin Permisul ECDL își pot echivala proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional.

Programa pentru obținerea Permisului ECDLcorespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa școlară pentru clasele a IX-a și a X-a. Astfel, liceenii pot să se pregătească chiar în cadrul orelor de la școală pentru obținerea unei certificări cu recunoaștere internațională. Având deja Permisul ECDL, elevii pot solicită în clasa a XII-a echivalarea probei de competențe digitale de la Bacalaureat.

  • ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine o bursă în străinătate.
  • Studenții își pot echivala diverse cursuri de informatică sau birotică cu Permisul ECDL la anumite universități.

În România, până în prezent au fost acreditate ca centre de testare ECDL universităţi precum: SNSPA București, ASE Bucureşti – CDIMM, Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea „Gheorghe Asachi” Iaşi, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universitatea București -Departamentul de Învățământ la Distanță – CREDIS.

Un CV este 100% complet cu ECDL

Permisul ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine un loc de muncă mai bun, îmbunătăţeste perspectivele de promovare în carieră și scade probabilitatea de a pierde oofertă de serviciu.

Cadrele didactice din învățământul preuniversitar care dețin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile.

Profilul ECDL

Profilul ECDL al candidatului începe să se creeze încă de la promovarea cu succes a unui singur modul ECDL.

Fiecare modul ECDL poate fi combinat cu alte module astfel încât să satisfacă cerinţele personale sau profesionale ale candidatului.

Profilul ECDL nu expiră şi poate fi dezvoltat continuu pe întreg parcursul vieţii

Certificări ECDL – ProfilulECDL pentru BAC

Certificările ECDL PROFIL START BAC şi ECDL PROFIL BAC se adresează elevilor care doresc să echivaleze proba de competenţe digitale din cadrul Bacalaureatului cu Permisul ECDL

Permisul ECDL PROFIL START BAC

Se obţine în urma promovării a 4 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

1.Utilizarea computerului

Testare: automată online, Aplicaţii pentru testare: MS Word2003/2007/2010/2013, Aplicatii pentru pregatire: MS Word2003/2007/2010/2013; Windows 7 / 8, Simulări disponibile: online

2.Instrumente online

Testare: automată online, Aplicaţii pentru testare: nu este cazul, Aplicatii pentru pregatire: IE9-Outlook 2010;IE10-Outlook 2013, Simulări disponibile: online

3.Editare de text

Testare: automată online, Aplicaţii pentru testare: MS Word2003/2007/2010/2013, Aplicatii pentru pregatire: MS Word2003/2007/2010/2013, Simulări disponibile: online

4.Calcul tabelar

Testare: automată online, Aplicaţii pentru testare: MS Excel2003/2007/2010/2013, Aplicatii pentru pregatire: MS Excel2003/2007/2010/2013,Simulări disponibile: online

Permisul ECDL PROFIL BAC

Se obţine în urma promovării a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului,Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.

1.Utilizarea computerului

Testare: automată online, Aplicaţii pentru testare: MS Word2003/2007/2010/2013, Aplicatii pentru pregatire: MS Word2003/2007/2010/2013; Windows 7 / 8, Simulări disponibile: online

2.Instrumente online

Testare: automată online, Aplicaţii pentru testare: nu este cazul, Aplicatii pentru pregatire: IE9-Outlook 2010;IE10-Outlook 2013, Simulări disponibile: online

3.Editare de text

Testare: automată online, Aplicaţii pentru testare: MS Word 2003/2007/2010/2013, Aplicatii pentru pregatire: MS Word2003/2007/2010/2013, Simulări disponibile: online

4.Calcul tabelar

Testare: automată online, Aplicaţii pentru testare: MS Excel2003/2007/2010/2013, Aplicatii pentru pregatire: MS Excel2003/2007/2010/2013, Simulări disponibile: online

5.Prezentări

Testare: automată online, Aplicaţii pentru testare: MS PowerPoint2003/2007/2010/2013, Aplicatii pentru pregatire: MS PowerPoint2003/2007/2010/2013, Simulări disponibile: online

6.Baze de date

Testare: automată online, Aplicaţii pentru testare: MS Access2003/2007/2010/2013, Aplicatii pentru pregatire: MS Access2003/2007/2010/2013, Simulări disponibile: online

Cum se echivalează proba de Competenţe digitale la Bacalaureat

Nivelul de competenţă digitală pe diploma de Bacalaureat va fi:

“utilizator avansat”, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL PROFIL START BAC

“utilizator experimentat”, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL PROFIL BAC

Permisele ECDL Start şi ECDL Complet se obţin în baza unui Card electronic de aptitudini ECDL.

Permisele ECDL PROFIL START BAC şi ECDL PROFIL BAC se obţin în baza unei Serii de înscriere generală unică.

Permisele ECDL Start şi ECDL Complet se obţin în baza unui Card electronic de aptitudini ECDL.

Alte scheme decertificare ECDL – ProfilulECDL pentru viaţă

Candidatul îşi poate dezvolta permanent Profilul ECDL, obţinând noi certificări ECDL.

ECDL START este o certificare a competenţelor digitale care se constituie din patru module separate ce acoperă competenţele şi ariile de cunoaştere IT cheie: Utilizarea computerului*, Instrumente online*, Editare de text*, Calcul tabelar*.

*Windows 7/8; Microsoft Office 2003/2007/2010/2013; Testare: automată online; Simulări disponibile: online

ECDL STANDARD este certificarea căreia îi corespund 7 module ECDL şi care se constituie din cele patru module ECDL Start plus trei module adiţionale la alegere, astfel încât să se dezvolte şi să se certifice competenţa digitală.

Cele 3 module adiţionale pot fi alese dintre următoarele module ECDL Standard: Prezentări, Baze de date, IT Security, Web Editing, Image Editing, 2D CAD.

Microsoft Office2003/2007/2010/2013; Testare: automată online; Simulări disponibile: online

KompoZer; Testare: automată online Simulări disponibile: online

Gimp Testare: automată online  Simulări disponibile: online

AutoCAD/ AutoCADLT/Solid Edge; Testare: manuală; Simulări disponibile: manual

  ECDL AVANSAT oferă cunostinţele necesare certificării la un nivel superior în utilizarea unor aplicaţii specifice pe modulele: Editare de textAvansat, Calcul tabelar Avansat, Baze de date Avansat, Prezentări Avansat*

 * Microsoft Office2003/2007/2010/2013; Testare: automată online; Simulări disponibile: online

Câte un permis ECDL AVANSAT se obţine dupăpromovarea fiecărui modul ECDL Avansat.

ECDLEXPERT se obţine prin promovarea şi certificarea oricăror 3module ECDL Avansat.

  ECDL PROFIL DIDACTIC se adresează cadrelor didactice care, deţinând acest permis, doresc să beneficieze de oportunitatea obţinerii unui număr de credite profesionale transferabile. Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC se obţine în urma promovării a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.

* Windows 7/8; Microsoft Office 2003/2007/2010/2013; Testare: automată online; Simulări disponibile: online

  Programele analitice ECDL aferente fiecărui tip de certificare ECDL sunt disponibile pe www.ecdl.ro.

Durata obținerii certificării

Perioada de obținerea unei certificări ECDL depinde de tipul de certificare ales, de nivelul de competenţă al fiecărui candidat şi de nevoia de a urma sau nu cursuri în vederea susţinerii acestor examene.

 Candidații nu au obligația de a urma un curs de pregătire înainte de a se înscrie în programul de certificare ECDL și de a susține examenele.

 CertificareaECDL

După promovarea tuturor examenelor aferente tipului de certificare ECDL ales, candidatul solicită Permisul ECDL corespunzător către centrul de testare ECDL unde a finalizat examenele. Permisul ECDL este valabil pe o perioadă nedeterminată.

 Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica contactând direct ECDL ROMANIA la adresa office@ecdl.ro

You cannot copy content of this page