Oferta educațională

Admitere pentru anul școlar 2024-2025 pentru liceul teoretic: repartizarea candidaților se efectuează la nivel național în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

MATEMATICĂ – INFORMATICĂ – ZI

1. Plan de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025:

 • 1/2 clasă
 • 13 locuri

În perioada 25 – 30 iulie 2024 înscrierea la licee a candidaților declarați admiși în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte:

 • cererea de înscriere;
 • cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copie
 • adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din/ după clasa a VIII-a;
 • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
 • fișa medicală.

ȘTIINȚE SOCIALE – ZI

1. Plan de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025:

 • 1/2 clasă
 • 13 locuri

În perioada 25 – 30 iulie 2024 înscrierea la licee a candidaților declarați admiși în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte:

 • cererea de înscriere;
 • cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copie
 • adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din/ după clasa a VIII-a;
 • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
 • fișa medicală.

ȘTIINȚE SOCIALE – SERAL – CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

Filiera TEORETICĂ, profil UMAN, specializare ȘTIINȚE SOCIALE clasa a IX-a

1. Plan de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025:

 • 1 clasă
 • 28 de locuri

2. Admitere pentru anul școlar 2024-2025:

În perioada 25 – 30 iulie 2024 înscrierea la învățământul seral a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 – 2025

3. Acte necesare:

 • cererea de înscriere;
 • carte de identitate – copie
 • certificat de  naștere – copie
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie
 • adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din/ după clasa a VIII-a;
 • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
 • fișa medicală.

 

TEHNICIAN MECANIC ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII – SERAL – CU FRECVENȚĂ

Filiera TEHNOLOGICĂ, profil TEHNIC, specializare TEHNICIAN MECANIC ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII clasa a XI-a

1. Plan de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025:

 • 1 clasă
 • 28 de locuri

2. Admitere pentru anul școlar 2024-2025:

 • Perioada de înscriere: 01 iulie -31 august 2024

3. Acte necesare:

 • cererea de înscriere;
 • carte de identitate – copie
 • certificat de  naștere – copie
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie
 • adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din/ după clasa a VIII-a;
 • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
 • fișa medicală.

You cannot copy content of this page